Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ανακοίνωση Τεχνικών Εργασιών Συντήρησης

12 Φεβρουαρίου
Ανακοίνωση Τεχνικών Εργασιών Συντήρησης

Η Cyta ενημερώνει τους πελάτες της ότι την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 από τις 01:00 μέχρι τις 05:00 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες συντήρησης/αναβάθμισης. Οι παραπάνω αναβαθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές στην υπηρεσία Mobile Internet για τους πελάτες Προγραμμάτων Συμβολαίου Cytamobile-Vodafone. Για περαιτέρω πληροφορίες ή για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132.

5 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση Τεχνικών Εργασιών Συντήρησης

Η Cyta ενημερώνει τους πελάτες της ότι την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 από τις 01:00 μέχρι τις 05:00 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες συντήρησης/αναβάθμισης. Οι παραπάνω αναβαθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές στις υπηρεσίες Διεθνών Κλήσεων, SMS, Διεθνούς Περιαγωγής και Mobile Internet για τους πελάτες της Προπληρωμένης υπηρεσίας soeasy της Cytamobile-Vodafone. Ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί η δυνατότητα για top-up. Για περαιτέρω πληροφορίες ή για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132.

31 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση Τεχνικών Εργασιών Συντήρησης

Η Cyta ενημερώνει τους πελάτες της ότι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 από τις 01:00 μέχρι τις 02:00 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες συντήρησης/αναβάθμισης. Οι παραπάνω αναβαθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές στις υπηρεσίες Διεθνών Κλήσεων, SMS, Διεθνούς Περιαγωγής και Mobile Internet για τους πελάτες της Προπληρωμένης υπηρεσίας soeasy της Cytamobile-Vodafone. Ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί η δυνατότητα για top-up. Για περαιτέρω πληροφορίες ή για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132.

29 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση Τεχνικών Εργασιών Συντήρησης

Η Cyta ενημερώνει τους πελάτες της ότι την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 από τις 01:00 μέχρι τις 02:00 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες συντήρησης/αναβάθμισης. Οι παραπάνω αναβαθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές στην υπηρεσία Mobile Internet για τους πελάτες Προγραμμάτων Συμβολαίου Cytamobile-Vodafone. Για περαιτέρω πληροφορίες ή για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132.

Feedback