Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/2019

Ο κ. Ανδρέας Νεοκλέους αναλαμβάνει τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή

Η Cyta ανακοινώνει πως, σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2018 και της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου 2019, ο κ. Ανδρέας Νεοκλέους αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού στις 7 Ιανουαρίου 2019.

Ο κ. Νεοκλέους είναι κάτοχος πτυχίου Master of Engineering in Electrical and Electronic Engineering από το Imperial College, University of London και κατέχει διδακτορικό PhD στις τηλεπικοινωνίες & επεξεργασία ψηφιακού σήματος, επίσης από το Imperial College, University of London.  Διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και αναλαμβάνει την ανώτατη θέση στην εκτελεστική ιεραρχία της Cyta σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις που χαρακτηρίζεται από ολοένα αυξανόμενο και πολυδιάστατο ανταγωνισμό, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Με το δυναμισμό, τις επαγγελματικές δεξιότητες και την τεχνοκρατική κατάρτιση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εξειδίκευση της Διευθυντικής Ομάδας και ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της Cyta, o Οργανισμός συνεχίζει στο δρόμο της συνετής ορθολογιστικής ανάπτυξης, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εξαιρετικά σημαντικών έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, με αιχμή τα δίκτυα νέας γενιάς Fiber-To-The-Home και 5G. Έργα που προσδίδουν νέα ώθηση ενισχύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Cyta και που χαράσσουν το δρόμο για το ψηφιακό μέλλον του τόπου μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο της κοινωνίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Γραφείο Τύπου
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

4 Ιανουαρίου 2019

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: CytaPressOffice@cyta.com.cy
Feedback