Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Καλοκαιρινές Προσφορές RED

soeasy Tourist SIM pack

Όλοι οι νέοι πελάτες RED και όσοι πελάτες ανανεώσουν τα συμβόλαια από την 1η Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου 2018, θα επωφελούνται μέχρι και διπλάσιο Mobile Internet, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018. Το περιεχόμενο που θα προσφέρεται παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα.

Πρόγραμμα Mobile Internet
Προγράμματος
Επιπλέον δωρεάν
Mobile Internet
RED1 150MB 150MB
RED2 500MB 500MB
RED3 1GB 1GB
RED4 2GB 2GB
RED plus 1GB
3GB
5GB
1GB
3GB
5GB
RED Family 10GB
20GB
+2GB ανά μέλος
+2GB ανά μέλος
BLACK 20GB 5GB

Σημειώσεις:

 1. Η προσφορά θα ισχύει για πελάτες (φυσικά & νομικά πρόσωπα) με
  • πρόγραμμα RED που ανανεώνουν τις δεσμεύσεις τους,
  • για υφιστάμενους πελάτες Classic, MakeYourOwn και soeasy που θα μεταφέρονται στα RED/RED Family/ BLACK, καθώς και
  • για νέους πελάτες στα προγράμματα RED/RED Family/BLACK.
 2. Η προσφορά θα ισχύει για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 3. Το επιπλέον δωρεάν Mobile- Internet δίνεται στο βασικό πακέτο που διαθέτει ο πελάτης.
 4. Ο δωρεάν όγκος είναι για χρήση στη Κύπρο και την ΕΕ.
 5. O έλεγχος της χρήσης μπορεί να γίνεται από το miu.cyta.com.cy, από το MyCyta, με αποστολή του λεκτικού PLAN με SMS στο 8000 και από το selfCare app.
Σε όλους τους υφιστάμενους πελάτες που στις 30/6/2018 είχαν πρόγραμμα RED/ BLACK/RED Family θα δοθεί επιπλέον mobile internet για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο.

Δίκτυο Cytamobile Vodafone

Γεωγραφική Κάλυψη
2G 3G 4G 4,5G
99,9% 99,6% 84% 35%*
 
Πληθυσμιακή Κάλυψη
2G 3G 4G 4,5G
99,5% 99,9% 97% 24%
* Αστικές περιοχές μόνο