Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

«Βραβεία Cyta» στους αρίστους στην πληροφορική και στην τεχνολογία

Δέκα χρόνια μετά, αυτό το «Μπράβο» έγινε θεσμός.

H Cyta, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επιβράβευσε όλους τους απόφοιτους λυκείων, τεχνικών σχολών και ιδιωτικών σχολών (ιδίου τύπου) της Κύπρου, που πρώτευσαν στο μάθημα της πληροφορικής/ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και τους άριστους τελειόφοιτους φοιτητές αναγνωρισμένων κυπριακών πανεπιστημίων που διακρίθηκαν στους κλάδους της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Η Cyta συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον και σε αυτούς που το δημιουργούν!

Πληροφορίες και κριτήρια διεκδίκησης για το «Βραβείο Cyta στην Πληροφορική»

 • Για μαθητές λυκείων και τεχνικών σχολών
 • Για φοιτητές Κυπριακών πανεπιστημίων

Πληροφορίες και κριτήρια διεκδίκησης για το «Βραβείο Cyta στην Πληροφορική» για μαθητές λυκείων και το «Βραβείο Cyta στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» για μαθητές τεχνικών σχολών

Το βραβείο θα αποτελείται από δίπλωμα και δωροκάρτες Cyta, συνολικής αξίας €200.

Κριτήρια για μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείων) - Βραβείο Cyta στην Πληροφορική 2017-2018

Ο τελειόφοιτος θα πρέπει να έχει επιλέξει το μάθημα της Πληροφορικής  ως κατεύθυνση και να έχει εξασφαλίσει συνολικά, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (δύο τετράμηνα + βαθμός εξετάσεων), την ψηλότερη βαθμολογία του σχολείου στο συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα βραβεύονται όλοι οι μαθητές που ισοψήφησαν.

Κριτήρια για μαθητές Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Βραβείο Cyta στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ο τελειόφοιτος  της Θεωρητικής Κατεύθυνσης του κλάδου «Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» θα πρέπει να έχει επιλέξει την ειδικότητα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες», ενώ ο τελειόφοιτος της Πρακτικής Κατεύθυνσης του κλάδου «Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» να έχει επιλέξει την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών». Ο τελειόφοιτος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει συνολικά για την τρέχουσα σχολική χρονιά την υψηλότερη βαθμολογία στα θέματα της ειδικότητας του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα βραβεύονται όλοι οι μαθητές που ισοψήφησαν.

Κριτήρια για μαθητές Ιδιωτικών Σχολών - Βραβείο Cyta στην Πληροφορική 2017-2018

Oι άριστοι μαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων (ιδίου τύπου μόνο) μπορούν να διεκδικήσουν το Βραβείο με την ίδια διαδικασία, όπως και για τα Δημόσια Σχολεία. Δηλαδή:

Ο τελειόφοιτος θα πρέπει να έχει επιλέξει το μάθημα της Πληροφορικής/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ως κατεύθυνση και να έχει εξασφαλίσει συνολικά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (δύο τετράμηνα + βαθμός εξετάσεων), την ψηλότερη βαθμολογία του σχολείου στο συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα βραβεύονται όλοι οι μαθητές που ισοψήφησαν.

Διαδικασία για απονομή βραβείων μαθητών
Η διαδικασία για απονομή των πιο πάνω βραβείων έχει ως ακολούθως:

 1. Οι διευθυντές/ντριες καλούνται όπως, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών παγκύπριων εξετάσεων ενημερώσουν άμεσα τη Cyta, στην ηλεκτρονική διεύθυνση emmesidiafimisi@cyta.com.cy, για τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου τους  που διακρίθηκαν. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μας αποστείλουν τα πιο κάτω στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας
  • Όνομα σχολείου
  • Ταχυδρομική διεύθυνση οικίας μαθητή/τριας
  • Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας μαθητή/τριας
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση/e-mail μαθητή/τριας
 2. Η Cyta θα αποστείλει στα σχολεία συγχαρητήριες επιστολές για να δοθούν στους μαθητές στις τελετές αποφοίτησης κατά την ανακοίνωση του βραβείου ως «Βραβείο Cyta στην Πληροφορική ή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές», αντίστοιχα.
 3. Οι μαθητές/τριες, αφού παραλάβουν τις επιστολές, θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 τα στοιχεία τους (όνομα, σχολείο, τηλέφωνο και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση emmesidiafimisi@cyta.com.cy, για να ετοιμαστούν και να τους αποσταλούν συστημένα, μέσω ταχυδρομείου, το δίπλωμα και το δώρο τους.
 4. Στις περιπτώσεις που δεν ενημερωθεί η Cyta από τα σχολεία για τους αρίστους στην Πληροφορική/Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ή/και σε περιπτώσεις που οι μαθητές δεν μας στείλουν τα στοιχεία τους πριν τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, τα βραβεία δεν θα ισχύουν και ως εκ τούτου δεν θα τους αποστέλλονται.

Το βραβείο θα απονέμεται σε άριστους αποφοίτους της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2017-2018, όπως φαίνεται πιο κάτω και θα αποτελείται από δίπλωμα και δωροκάρτα της Cyta αξίας €500.

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θα βραβευθούν οι άριστοι απόφοιτοι των πιο κάτω κλάδων:

Τμήμα Πληροφορικής:

 • Πτυχίο Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
Θα βραβευθούν οι άριστοι απόφοιτοι των πιο κάτω κλάδων:

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης:

 • Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θα βραβευθούν οι άριστοι απόφοιτοι των πιο κάτω κλάδων:

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πτυχίο Πληροφορικής

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Θα βραβευθούν οι άριστοι απόφοιτοι των πιο κάτω κλάδων:

Σχολή Θετικών Επιστημών:

 • Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών
 • Πτυχίο Μηχανικών Υπολογιστών

Frederick University
Θα βραβευθούν οι άριστοι απόφοιτοι των πιο κάτω κλάδων:

Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών:

 • Πτυχίο  Πληροφορικής
 • Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

UCLAN Cyprus
Θα βραβευθούν οι άριστοι απόφοιτοι των πιο κάτω κλάδων:

Σχολή Επιστημών:

 • Πτυχίο Electrical & Electronic Engineering
 • Πτυχίο Computing

Διαδικασία για την απονομή των βραβείων στους άριστους απόφοιτους

 1. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία των αποφοίτων (όνομα, πανεπιστήμιο, κλάδο σπουδών, τηλέφωνο και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση emmesidiafimisi@cyta.com.cy.
 2. Τα βραβεία θα δοθούν στους φοιτητές από εκπρόσωπο της Cyta κατά την τελετή αποφοίτησης και θα ανακοινωθούν ως «Βραβείο Cyta». Στην περίπτωση που δεν θα καταστεί δυνατόν να παρευρεθεί εκπρόσωπος της Cyta  στην τελετή αποφοίτησης, τότε θα σταλούν συγχαρητήριες επιστολές στα Πανεπιστήμια, για να τις παραδώσουν στους φοιτητές κατά την τελετή αποφοίτησής τους.
 3. Οι φοιτητές, αφού παραλάβουν τις συγχαρητήριες τους επιστολές, θα πρέπει να στείλουν στη Cyta τα στοιχεία τους (όνομα, πανεπιστήμιο, κλάδο σπουδών, τηλέφωνο και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση emmesidiafimisi@cyta.com.cy ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τις συναδέλφους που αναφέρονται πιο πάνω για αποστολή των διπλωμάτων και των δώρων με συστημένη αποστολή.
Feedback